Adresa: 186 00 Praha 8, Karlínské náměstí 7
Ředitel: Ing. Mgr. Libor Bezděk
Telefon: 224 815 740
Fax: -
E-mail: ddmpraha@ddmpraha.cz, bezdek@ddmpraha.cz
www: www.ddmpraha.cz

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy je největším střediskem volného času v Praze a s šedesátiletou tradicí patří mezi nejstarší domy dětí v České republice.

DDM hl. m. Prahy nabízí:

  • pravidelné výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé v zájmových kroužcích a oddílech
  • příležitostné výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické aktivity, zejména různorodé akce pro širokou veřejnost: divadelní, pěvecká či taneční vystoupení a přehlídky, výstavy, dílny nebo dny otevřených dveří
  • tábory a rekreace – letní i zimní pobyty, příměstské tábory, víkendové akce, specializovaná sportovní a umělecká soustředění, mezinárodní pobyty a výměny i školní, skupinová a individuální rekreace ve vlastních ubytovacích objektech
  • výukové a vzdělávací programy a kurzy
  • organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků ve spolupráci se školami a dalšími institucemi včetně oborových soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • osvětovou a poradenskou činnost pro žáky, studenty i dospělé zaměřenou na volbu povolání, prevenci sociálně patologických jevů či rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané
  • vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorů volnočasových aktivit, hlavních vedoucí dětských táborů a speciální kurzy ve spolupráci s NIDM MŠMT
  • zázemí pro činnost neorganizované mládeže ve volně přístupných otevřených klubech
  • rozvíjení dovedností a péči o předškoláky v Centrech předškolních dětí, která pomáhají řešit problémy s nedostatkem míst v mateřských školkách

Veškeré aktivity zajišťují profesionální pracovníci DDM nebo externí odborníci.

Pro koho jsou aktivity určeny:

Předškoláci: rozvíjení osobnosti s ohledem na individuální tempo i schopnosti v Centrech předškolních dětí a specializovaných zájmových útvarech
Žáci a studenti: různorodé kroužky, otevřené kluby pro mládež, podpora vlastních uměleckých či sportovních aktivit, poradenství při volbě a hledání povolání, střední a vysoké školy, jazykové kurzy, příprava k maturitě a nepřeberné množství dalších kroužků, koncerty, divadelní přehlídky a výstavy
Školní kolektivy: specializované programy pro celé třídy a větší skupiny dětí a mládeže, semináře zaměřené na psychologii, rozvoj diskuse a pomoc při poznávání sebe i jiných formou dílen a her
Rodiny: programy pro celé rodiny, víkendové akce, kroužky pro rodiče a děti, Centra předškolních dětí jako alternativa mateřské školky
Rodiče: vzdělávací a rekvalifikační kurzy pro maminky a tatínky na rodičovské dovolené, poradenská činnost pro volbu školy a zaměstnání, informace o možnostech pomoci při řešení výchovných problémů
Dospělí: vzdělávací kurzy, poradenství pro nezaměstnané, rekvalifikace
Pedagogičtí pracovníci: specializované akreditované kurzy pro pedagogy, lektory a táborové vedoucí
Senioři: zapojení do aktivního života, kurzy práce na počítači, výuka jazyků i sportovní aktivity

DDM hl. m. Prahy má sedm specializovaných středisek:
Karlínské Spektrum
Klub Klamovka
Stanice přírodovědců
Stanice techniků
Stadion mládeže
Jezdecké středisko Zmrzlík
Informační středisko

Ubytovací zařízení:
Višňová u Roztok u Křivoklátu
Lomy u Jindřichova Hradce
Lhotka u Mělníka
Podhradí u Ledče nad Sázavou
Janské Lázně
Střelské Hoštice
Vřesník - Želiv