Adresa: 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Slezská 21/920 DDM Praha 2
Ředitel: Mgr. Ján Rybárik
Telefon: ředitel: 222 251 572, 606 371 802
zástupce: 222 250 673, 723 829 513
recepce: 222 251 576
Fax: 222 250 677
E-mail: info@ddm-ph2.cz, reditel@ddm-ph2.cz
www: www.ddm-ph2.cz/

DDM nabízí rozmanitou zájmovou činnost na třech pracovištích: ve Slezské ulici, kde působí  Výtvarná dílna Vinohrady, Oddělení sportu, Oddělení PR, Ekonomické oddělení, Ředitelství, Otevřený klub Síť, CPD Stonožka a MC Macíček; ve Vratislavově ulici, kde sídlí Stanice techniků Vyšehrad, a v Lublaňské ulici, kde naleznete Stanici přírodovědců Vinohrady. Jednotlivá oddělení pořádají letní, zimní, jarní i podzimní pobytové a příměstské tábory, provozují otevřené kluby, zajišťují rozmanitou škálu kroužků a během celého roku připravují akce pro veřejnost a obvodní i celopražské soutěže.