Adresa: 130 00 Praha 3, Na Balkáně 2866/17a

Ředitel: Mgr. Kateřina Jarošová
Telefon: 222 990 330
Fax:  
E-mail: info@ulita.cz
www: www.ulita.cz

DDM Praha 3 - Ulita je střediskem volného času. Poskytuje služby v oblasti zájmového vzdělávání – programy pro aktivní využití volného času dětí, mládeže i dospělých účastníků. Hlavními oblastmi našich programů jsou pravidelné kurzy a zájmové kroužky, akce, otevřené dílny, tábory a prázdninové akce, otevřený klub, mateřský klub, výukové programy a soutěže pro školy Prahy 3.

Ulita chce být otevřeným bezpečným prostorem s přátelským prostředím. Je přístupná každému, kdo hledá tvořivou zábavu, aktivitu, zajímavé kontakty, inspirující programy a lidi.

Ulita nabízí prostor k vašim vlastním aktivitám, chcete-li ho využít.

Tým Ulity chce být mladý duchem – staví na zkušenosti zkušených a touze po hledání mladých. Tým Ulity chce naslouchat vašim potřebám a společně s vámi přispívat k rozvoji komunitního života na Žižkově a v přilehlém okolí – a také k většímu souznění s místem, kde žijeme.

V objektu Ulity je historie i současnost – téměř 50 let tradice programů pro děti a mládež nás zavazuje kráčet kupředu a neustále hledat a objevovat, ale současně také podporovat stálice Žižkova. Velkou tradici má keramické studio či oddíl stolního tenisu. Dynamicky se rozvíjející taneční sekce nabízí mnoho nového pro lidi všeho věku. Ale spektrum je mnohem širší…

Ulita se stará o různé cílové skupiny a poskytuje prostor i těm, nad nimiž mnozí zlomili hůl. Klub Beztíže nabízí bezpečný otevřený prostor mladým lidem, kteří hledají pomoc a podporu, pohodu i odreagování od každodenního reálného života.

Mateřský klub Ulitka opečovává ty nejmenší, pro které – spolu s jejich rodiči – připravuje nejrůznější programy po celý týden. 

Pro své vlastní i vaše aktivity je v Ulitě k dispozici táborová základna kousek od Nižboru na Berounsku.