Adresa: 140 00 Praha 4, Bartákova 1200/4
Pověřena vedením: PaedDr. Vladimír Bek
Telefon: 241 731 510, 241 734 024, 602 399 835
Fax: 241 730 334
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz
www: www.hobbycentrum4.cz

V Hobby centru 4 nabízíme pravidelnou zájmovou činnost ve více než 160 zájmových kroužcích, klubech a kurzech, ve kterých pracuje týdně více než 1700 dětí, mladých lidí i dospělých účastníků.  Vedle pravidelné zájmové činnosti realizujeme desítky akcí nejen ve svých prostorách, ale na celém území Prahy a společně s ostatními domy dětí a mládeže i mimo Prahu. Nabízíme řadu výukových programů pro školy a školská zařízení. V prázdninových dnech v průběhu školního roku a během celého léta i zimy nabízíme desítky táborů a výletů nejen v Praze, Čechách, ale i v zahraničí.

V Hobby centru 4 pracuje Ski centrum, které organizuje akreditované kurzy školního lyžování a snowboardingu, středisko Služba škole, které školám a školským zařízením pomáhá s ekonomickou složkou jejich činnosti (vedení účetnictví a mzdového účetnictví). Pedagogická knihovna slouží odborné veřejnosti, školákům i studentům. V hudebním nahrávací studiu otevřeném všem zájemcům – profesionálům i amatérům – se pravidelně nahrávají hudební CD (mezi zájemci o tuto nabídku se objevují základní umělecké školy, mladé začínající kapely i profesionální muzikanti, zpěváci i herci. Veřejnosti dále nabízíme moderně vybavenou posilovnu Fit centra, organizované skupiny využívají služby ubytovny v Klubu Amfora.

Součástí našeho zařízení je také stálá škola v přírodě ve Skryjích u Rakovníka.