Adresa: 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11
Ředitel: Mgr. Marie Mertová
Telefon: 257 323 918
Fax:  
E-mail: info@ddmpraha5.cz
www: www.ddmpraha5.cz

Pravidelnou zájmovou činnost provozujeme v cca 110 zájmových útvarech (kroužky, oddíly, soubory ...). Z hlediska obsahového zaměření zájmové útvary pracují především v těchto oblastech: turistika a sport, pohybové aktivity, práce s keramickou hlínou, výpočetní technika, modelářství, estetika, přírodověda, rodinný klub Cvrček. Klub předškolních dětí Tučňák navštěvují děti s rodiči v odpoledních hodinách,    do centra pro předškolní děti Líheň dochází děti samostatně v dopoledních hodinách. Herní klub Holubník pro děti a neorganizovanou mládež funguje pro volně příchozí zájemce ve 2. patře budovy. V současné době naše pracoviště navštěvuje 1163 předškolních a školních dětí, mládeže a dospělých.

Příležitostnou zájmovou činnost uskutečňujeme jednorázovými nebo cyklickými akcemi. Pro naše členy připravujeme rozsáhlou nabídku víkendových poznávacích zájezdů. Třídním kolektivům mateřských, základních i středních škol nabízíme tématické výlety po celé republice i v blízkém zahraničí.

Prázdninovou činnost zajišťujeme formou táborů a odborných soustředění jako vyvrcholení činnosti zájmových útvarů. Další tábory jsou určeny pro širokou veřejnost v období všech prázdnin. Pravidelně připravujeme i příměstské tábory v Praze během prázdnin ve školním roce pro předškolní děti, školní děti i mládež.

Organizujeme 63 soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT.

Odborné vedení všech zájmových útvarů zajišťuje 14 interních pracovníků a dalších 22 externích pracovníků.