Adresa: 163 00 Praha 6, U Boroviček 648/1
Ředitel: Mgr.Bc. Martin Vejvoda
Telefon: 235 323 333-2
Fax: 235 323 332
E-mail: info@ddmp6.cz
www: www.ddmp6.cz

Profilace domu:
Dům dětí  a mládeže  v Praze 6 je zařízení s již pětapadesátiletou  tradicí. Dětem, mládeži, jejich rodičům i ostatním  nabízíme více než 100 pravidelných kroužků - počítačových, technických, uměleckých, dramatických, výtvarných, chovatelských a celou řadu zájmových útvarů sportovních včetně turistiky. Široké spektrum činností je vedeno profesionálními pedagogy nebo odborníky.
Dále u nás najdete zábavu v Klubu otevřených dveří Šestka v budově    U Boroviček a Klubu K.M.R. (Kamarády máme rádi) na našem odloučeném pracovišti Centrum sportu v ZŠ Dědina. Klub nabízí volné hraní, ale i organizované akce a turnaje pro příchozí mládež od 12 let a to  nejen   ve školním roce, ale i o prázdninách.
Dětem ve věku od 3 do 5 let nabízíme Centrum předškolních dětí Motýlek, který poskytuje komplexní vzdělávací program spojující  zábavu se vzděláváním, nové zážitky a inspirativní prostředí s jistotou dozoru zkušených pedagogů.
Rekreace  a dobrodružství - to jsou  naše výlety, letní, příměstské a zimní  tábory.
Připravujeme pro všechny výtvarné dílny, turnaje, soutěže, divadelní představení a umíme také velké akce pro 1800-2000 účastníků, příkladem je tradiční zářijový Vypich aneb Zastávka Volný Čas.
Na dětském hřišti dopravní kázně (DHDK) u obory Hvězda vyučujeme 4. a 5. ročníky základních škol dopravní výchovu, odpoledne se dopravních lekcí zúčastňují děti ze školních družin.
Veřejnosti slouží hřiště odpoledne a o víkendech. Pro děti zde byly vybudovány péčí hl. m. Prahy herní prvky pro nejmenší, pro starší 6m vysoká lanová pyramida, lanovka a lezecká stěna a připravuje se rekonstrukce víceúčelového hřiště.
Organizujeme soutěže a přehlídky vyhlašované  MŠMT ale i ty, které sami vymýšlíme.
Školám, pedagogům a dalším zájemcům nabízíme vzdělávací programy  a metodickou pomoc.
Všechny činnosti jsou cenové přístupné.
Podmínky pro další rozvoj DDM jsou limitovány prostory v objektu areálu U Boroviček 1 i na DHDK Na Vypichu. Je nutná expanze, případně investice na přístavbu dalších prostor (tělocvična – sál - hala, klub otevřených dveří – informační středisko, velká odborná učebna pro dopravní výchovu).
V roce 2010 bylo vybudováno za finanční podpory hl. m. Prahy víceúčelové hřiště v areálu U Boroviček s umělým trávníkem, kde si veřejnost může zahrát volejbal, tenis , házenou, floorbal i  malou kopanou.