Adresa: 182 00 Praha 8, Přemyšlenská 1102

Ředitel: Bc. Richard Kresta
Telefon: 284 681 050
Fax:  
E-mail: info@ddmpraha8.cz
www: www.ddmpraha8.cz

Dům dětí a mládeže Praha 8 Spirála zajišťuje volnočasové aktivity pro účastníky od předškolního věku do 99 let v oblastech:

Sport: fotbal, florbal, volejbal, basketbal, tenis, power jóga, aerobic, rehabilitační cvičení
Taneční: břišní tance, irské tance, latinsko-americké tance, DDR podložky
Výtvarné: keramika, kresba, malba, artefiletika
Přírodovědné: rybářství, ochrana přírody, aranžování květin a ekologické programy
Technické: elektro, letečtí modeláři, kutil
Společensko-vědní: šachy, deskové hry, televize, L.A.R.P., tvůrčí psaní, RPG hry
Dramatika: divadlo, umělecký přednes, improvizační techniky
Hudební: klavír, kayboard, flétna, kytara, bubny a bubínky, zpěv


Otevřený klub Na desce

Předškolní: kroužky zaměřené na všeobecný rozvoj dětí předškolního věku
Centra pro předškolní děti: Šipka v Přemyšlenské, Pohoda v Dolákové

Činnost se uskutečňuje v budovách v Kobylisích v ul. Přemyšlenské a Bohnicích v ul. Dolákově.

Spirála organizuje obvodní a krajská kola olympiád a sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT.

V době prázdnin organizujeme: příměstské tábory, výlety, pobytové tábory

DDM Spirála vydává časopis Oranžáda.

Partneři DDM Praha 8: Hlavní město Praha, Městská část Praha 8, Speciální ZŠ a MŠ při FN Na Bulovce, Městská knihovna Bohnice, pražské domy dětí a mládeže, mateřské a základní školy v Praze 8.