Adresa: 190 00 Praha 9, Měšická 720

 

Ředitel: Mgr. Vladimíra Dvořáková
Telefon: pracoviště Prosek - tel. 286 884 456, mobil 605 486 587 
pracoviště Černý most - tel. 286 889 428, mobil 731 562 070
Fax: 286 884 457 (Prosek)
286 889 428 (Černý Most)
E-mail:  info@ddmpraha9.cz (Prosek)
 info-cm@ddmpraha9.cz (Černý Most)
www:  www.ddmpraha9.cz

Jsme středisko volného času zřízené jako školské zařízení hlavním městem Praha. Snažíme se vyplňovat volný čas dětí, mládeže i dospělých ve vzdělávacích, uměleckých, technických, sportovních a přírodovědných oblastech.

Hlavní oblasti činnosti jsou:

 • pravidelná činnost v mnoha oborech (estetika, hudba, tanec, divadlo, jazyky, počítače, modeláření, sport)
 • otevřený klub pro děti a mládež Most
 • příležitostné akce
 • letní, zimní a příměstské tábory
 • víkendové pobyty
 • sportovní a vzdělávací soutěže
 • výukové programy pro školy
 • centra pro předškolní děti (Prosek, Černý Most, Čakovice)
 • mateřský klub

Tyto činnosti jsou zajišťovány na dvou pracovištích DDM:

 • Prosek: Měšická 720, Praha 9
 • Černý Most: Gen. Janouška 1060, Praha 14

Činnost DDM zajišťuje kolektiv mladých pedagogů a řada externích spolupracovníků. Jsme otevřené zařízení, které se skladbou své činnosti snaží reagovat na poptávku a potřeby našich klientů a návštěvníků. Proto uvítáme jakékoliv připomínky a podněty, nabídky ke spolupráci a případnou pomoc při zajišťování našich aktivit formou personální i materiální: info@ddmpraha9.cz

Chcete-li dostávat informace o akcích DDM e-mailem, napiště na: novinky@ddmpraha9.cz