Adresa: 190 00 Praha 9, Měšická 720

 

Ředitel: Roman Urbanec
Telefon:

pracoviště Prosek - tel. 286 884 456, mobil 605 486 587

pracoviště Čakovice - mobil 734 134 020
pracoviště Černý most - tel. 286 889 428, mobil 731 562 070

Fax: 286 884 457 (Prosek)
286 889 428 (Černý Most)
E-mail:

 info@ddmpraha9.cz (Prosek)

info-ca@ddmpraha9.cz (Čakovice)
 info-cm@ddmpraha9.cz (Černý Most)

www:  www.ddmpraha9.cz

Jsme středisko volného času zřízené jako školské zařízení hlavním městem Praha. Snažíme se vyplňovat volný čas dětí, mládeže, sociálních skupin a dospělých ve vzdělávacích, uměleckých, technických, sportovních a přírodovědných oblastech.

Hlavní oblasti činnosti jsou:

  • pravidelná činnost v mnoha oborech (estetika, hudba, divadlo, jazyky, počítače, modeláři, sport, tvoření)
  • otevřené kluby pro děti a mládež
  • příležitostné akce
  • letní a zimní tábory
  • víkendové pobyty
  • sportovní a vzdělávací soutěže
  • výukové programy pro školy

Tyto činnosti jsou zajišťovány na dvou pracovištích DDM:

  • Prosek: Měšická 720, Praha 9
  • Čakovice: Cukrovarská 230/1, Praha 9
  • Černý Most: Gen. Janouška 1060, Praha 14

Činnost DDM zajišťuje kolektiv mladých pedagogů a řada externích spolupracovníků. Jsme otevřené zařízení, které se skladbou své činnosti snaží reagovat na poptávku a potřeby našich klientů a návštěvníků. Proto uvítáme jakékoliv připomínky a podněty, nabídky ke spolupráci a případnou pomoc při zajišťování našich aktivit formou personální i materiální.

Chcete-li dostávat informace o akcích DDM e-mailem, napiště na: novinky@ddmpraha9.cz