Adresa: 160 00 Praha 6, Krupkovo náměstí 4

Ředitel: RNDr. Radka Nováková, Ph.D.
Telefon: 224 313 860
Fax: 224 319 889
E-mail: oakrupkovo@oakrupkovo.cz
www: www.oakrupkovo.cz