Adresa: Praha 4, 5. května 51

Ředitel: PhDr. Mária Janáková
Telefon: 244 105 001
Fax: 244 105 043
E-mail: zdravotnickaskola@centrum.cz
www: www.zdravotnickaskola5kvetna.cz