Adresa: 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4

 

Ředitel: Bc. Jitka Sochová
Telefon: 224 234 585
Fax: 224 234 585
E-mail: skola@zus-upujcovny.cz
www: www.zus-upujcovny.cz

Škola vyučuje hudební a taneční obor.

půjčovna.jpg  Škola formuje estetické vědomí žáků, vytváří podmínky pro rozvoj jejich schopností a nadání, usměrňuje jejich zájmy, kultivuje jejich vkus. Vede je k účelnému využívání volného času. Připravuje žáky k aktivní účasti na kulturním životě, při rozšířeném vyučování pak i na studium na středních školách uměleckého směru a na pedagogických fakultách. Žákům tanečního oddělení po absolvování I.stupně nabízíme možnost studia historického tance, který vyučujeme již řadu let ve spolupráci s profesorkou AMU doc.E.Kröschlovou. Ve spolupráci s vedením zvláštní školy v Josefské ulici nabízíme v přiměřené míře postiženým dětem možnost výuky pohybové výchovy na I.stupni tanečního oddělení.

  Naše škola byla založena v roce 1958, původně jednooborová, od roku 1971 dvouoborová (obor hudební a taneční). Sídlila v pronajatých prostorách kláštera sv.Jakuba  v Malé Štupartské. V roce 1995 církev pronajala prostory stavební firmě a škola se přestěhovala do ulice U Půjčovny 4. Protože za  původních 11 místností a sál získala pouhých 5 místností, provoz se poněkud zkomplikoval. Ale podařilo se nám zachovat oba obory, jimi totiž nejvhodněji doplňujeme nabídku vzdělávacích programů regionu. Obnovili jsme také spolupráci s mateřskými školami obvodu, která s krátkým přerušením trvá od začátku 70. let. Tím, že naši pedagogové vyučují na mateřských školách, je výuka přístupná podstatně většímu počtu zájemců, protože není nepříznivě ovlivňována časovými možnostmi rodičů. Rovněž průzkum hudebnosti dětí je kvalitnější.

  Pokud bychom měli hodnotit práci školy po zmíněných změnách, pak musíme vyzdvihnout mimořádnou aktivitu tanečního oddělení, zejména souboru "Anello", jehož některé aktivity daleko přesahují rámec obvodu (vystoupení na výstavě "Deset století architektury ", pořad televize "Hudba  na dvoře Rudolfa II.", nebo řada vystoupení na českých zámcích). Za mimořádný úspěch mohou nejlepší žákyně pěveckého oddělení považovat spoluúčinkování na koncertech naší přední pěvkyně E.Urbanové ve Francii, nebo na Novoročním koncertě v sále Berlínské filharmonie za řízení samotného C. Abbada. Přesto, že i naše škola má řadu bývalých žáků v profesionálních tělesech (Česká filharmonie, Národní divadlo, oblastní operní scény), považujeme za těžiště práce našich pedagogů zpřístupnění kulturních hodnot co největší části dětské populace a její zapojení do kulturního života. Vycházíme z přesvědčení, že bez rozvinutého estetického cítění nelze prožít plnohodnotný život.