Adresa: 155 00 Praha 5 - Stodůlky, K Brance 72/2
Ředitel: PhDr. Bojana Kljunić, Ph.D.
Telefon: 235 518 336
Fax: -
E-mail: bojana.kljunic@zuspraha5.cz
www: www.zuspraha5.cz

Škola má hudební, taneční a výtvarný obor.

Škola vznikla v roce 1961 jako pobočka pro okrajové obce okresu Praha - západ, v roce 1968 se osamostatnila pod vedením ředitelky, klavíristky H. Platzové.

Nejsilnějším oborem je obor hudební, nejvíce je zastoupen klavír, flétna příčná a zobcová, akordeon, housle, trubka. 

Škola se snaží cílevědomě šířit a propagovat hudební kulturu u žáků i jejich rodičů. Ve splupráci s Radou rodičů a Hudební mládeží je organizován nákup cenově zvýhodněných vstupenek.

Škola má hlavní sídlo v nákladně rekonstruované 200 let staré budově původní stodůlecké obecné školy.