Rada hlavního města Prahy se usnesla dne …………. vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 97/2009 Sb. a zákona č. 268/2015 Sb., toto nařízení:
 

Čl. I

Nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění nařízení č. 12/2018 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

Příloha k nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění nařízení č. 7/2011 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 19/2012 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 18/2014 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 2/2017 Sb. hl. m. Prahy, zní:
Z důvodu velikosti souborů je možno Přílohu nalézt na následujících internetových adresách:

zimní údržba chodníků: https://deska.praha.eu/EXTERNAL/vyhlasky/22-uklid/vozovky_18_22_23.zip

zimní údržba vozovek: https://deska.praha.eu/EXTERNAL/vyhlasky/22-uklid/chodniky_18_22_23.zip
 

 

 

 

Základní informace

Začátek připomínkování: 16.09.2022
Konec připomínkování: 17.10.2022

Kontaktní osoba: Ing. Michael Sršeň, Odbor dopravy