Na těchto stránkách se zobrazují právě připravované návrhy. Máte možnost snadno připomínkovat tyto návrhy, případně k připomínkám připojovat své podpisy a tím s nimi vyjádřit svůj souhlas.

Připojí-li se do dne ukončení připomínkování (datum uvedené u návrhu právního předpisu) k připomínce nejméně 1000 osob, bude relevanci připomínky vyhodnocovat zpracovatel právního předpisu (nejčastěji některý z odborů MHMP nebo Městská policie).