Rada hlavního města Prahy se usnesla dne ………… podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 289/2017 Sb., vydat toto nařízení:


Čl. I

Příloha č. 1 k nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2012 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 14/2012 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 23/2012 Sb.hl. m. Prahy, nařízení č. 9/2013 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 2/2014 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 16/2014 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 8/2015 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 13/2016 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 11/2018

 

Základní informace

Začátek připomínkování: 28.12.2020
Konec připomínkování: 29.1.2021

Kontaktní osoba: JUDr. Irena Šefčíková, Odbor živnostenský a občanskosprávní