Rada hlavního města Prahy se usnesla dne ................... podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 289/2017 Sb., vydat toto nařízení:

 

Čl. I

Příloha č. 1 k nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, zní:

 

Začátek připomínkování: 8. 9. 2022
Konec připomínkování: 10. 10. 2022

Kontaktní osoba: JUDr. Martina Staňková, Odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP