kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění nařízení č. 12/2018 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 10/2019 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 10/2020 Sb. hl. m. Prahy

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne xx. yy. 2019 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č.102/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb., toto nařízení:

Čl. I

Nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění nařízení č. 12/2018 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:
 

Odkazy na grafické přílohy jsou v důvodové zprávě.

 

 

Základní informace

Začátek připomínkování: 18.11.2020
Konec připomínkování: 18.12.2020

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Čadský, Odbor dopravy