Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne ………………… 2020 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 

Základní informace

Začátek připomínkování: 20.8.2020
Konec připomínkování: 18.9.2020

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Hasenkopf, Odbor územního rozvoje