Rada hlavního města Prahy se usnesla dne ………… podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 18 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 289/2017 Sb., vydat toto nařízení:

Základní informace

Začátek připomínkování: 25.6.2020
Konec připomínkování: 27.7.2020

Kontaktní osoba: JUDr. Irena Šefčíková, Odbor živnostenský a občanskosprávní