Členění právních předpisů hlavního města Prahy podle věcných oblastí: 

I. Veřejný pořádek
II. Daně, poplatky a ceny
III. Doprava
IV. Životní prostředí
V. Školství
VI. Požární ochrana
VII. Stavební předpisy
VIII. Památkové zóny
IX. Přírodní památky, rezervace, parky a chráněné přírodní výtvory
X.  Ostatní

Upozornění: Úplná znění právních předpisů slouží pouze k lepší orientaci veřejnosti v právních předpisech hlavního města Prahy. V případě nesouladu obsahu úplného znění právního předpisu a obsahu znění právního předpisu, zveřejněného ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy je právně závazné znění, zveřejněné ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy tak, jak bylo schváleno příslušným orgánem hlavního města Prahy.