Vyhledávání v právních předpisech


Celkový počet: 993
Na stránce:
Číslo Datum vydání Název
5/2024 22.02.2024 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2024, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
4/2024 12.02.2024 Nařízení hlavního města Prahy o zřízení přírodní památky Cihelna v Bažantnici a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
3/2024 25.01.2024 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 3/2024 o školských obvodech základních škol
2/2024 25.01.2024 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 2/2024, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
1/2024 25.01.2024 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 1/2024, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
9/2023 14.12.2023 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 9/2023, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
11/2023 14.12.2023 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 11/2023, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
10/2023 14.12.2023 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
8/2023 04.12.2023 Nařízení hlavního města Prahy č. 8/2023, kterým se mění nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
7/2023 26.10.2023 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 7/2023, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Na stránce: