Vyhledávání v právních předpisech


Celkový počet: 1007
Na stránce:
Číslo Datum vydání Název
6/2023 14.09.2023 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
5/2023 14.09.2023 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se omezuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích
4/2023 26.06.2023 Nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů
3/2023 22.06.2023 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
2/2023 25.05.2023 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
1/2023 23.03.2023 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o školských obvodech základních škol
22/2022 15.12.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
21/2022 15.12.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
20/2022 24.11.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech)
19/2022 08.09.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Na stránce: