Vyhledávání v právních předpisech


Celkový počet: 1003
Na stránce:
Číslo Datum vydání Název
2/2023 25.05.2023 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
1/2023 23.03.2023 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o školských obvodech základních škol
22/2022 15.12.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
21/2022 15.12.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
20/2022 24.11.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech)
19/2022 08.09.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
18/2022 08.09.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů
17/2022 08.09.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o zrušení některých vyhlášek v oblasti taxislužby
16/2022 08.09.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
15/2022 01.08.2022 Nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 8/2022
Na stránce: