Vyhledávání v právních předpisech (Portál hlavního města Prahy)

Vyhledávání v právních předpisech


Celkový počet: 995
Na stránce:
Číslo Datum vydání Název
15/2022 01.08.2022 Nařízení, kterým se mění nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 8/2022
14/2022 20.06.2022 Nařízení o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod tvořený územím hlavního města Prahy
13/2022 20.06.2022 Nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů
12/2022 16.06.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
9/2022 26.05.2022 Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
10/2022 26.05.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
8/2022 23.05.2022 Nařízení, kterým se mění nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy
7/2022 28.04.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
6/2022 24.03.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
5/2022 24.03.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o školských obvodech základních škol
Na stránce: