Vyhledávání v právních předpisech


Celkový počet: 993
Na stránce:
Číslo Datum vydání Název
18/2022 08.09.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů
17/2022 08.09.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o zrušení některých vyhlášek v oblasti taxislužby
16/2022 08.09.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
15/2022 01.08.2022 Nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 8/2022
14/2022 20.06.2022 Nařízení hlavního města Prahy o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod tvořený územím hlavního města Prahy
13/2022 20.06.2022 Nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů
12/2022 16.06.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
9/2022 26.05.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
10/2022 26.05.2022 Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
8/2022 23.05.2022 Nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy
Na stránce: