Vyhledávání v právních předpisech


Celkový počet: 1003
Na stránce:
Číslo Datum vydání Název
18/2019 16.12.2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
17/2019 18.11.2019 Obecně závazná vyhláška č. 17/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
16/2019 21.10.2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
15/2019 21.10.2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
14/2019 25.09.2019 Obecně závazná vyhláška o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
13/2019 23.09.2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech
12/2019 23.09.2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
11/2019 23.09.2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy
10/2019 17.07.2019 Nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění nařízení č. 12/2018 Sb. hl. m. Prahy
9/2019 24.06.2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Na stránce: