Vyhláška 10/2016 (Portál hlavního města Prahy)

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 10/2016
  • Sbírka: 7
  • Datum vydání: 30.05.2016
  • Datum účinnosti: 01.08.2016

Název

Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy)

Pozměňující vyhlášky / nařízení

  • 14/2018
    Nařízení, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

Přílohy