Nařízení č. 10/2019 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 10/2019
  • Sbírka: 8
  • Datum vydání: 17.07.2019
  • Datum účinnosti: 01.08.2019

Název

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění nařízení č. 12/2018 Sb. hl. m. Prahy

Přílohy