Nařízení č. 10/2020 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 10/2020
  • Sbírka: 7
  • Datum vydání: 04.06.2020
  • Datum účinnosti: 01.08.2020

Název

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy