Nařízení č. 11/2017 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 11/2017
  • Sbírka: 9
  • Datum vydání: 16.05.2017
  • Datum účinnosti: 31.05.2017

Název

Nařízení o zřízení přírodní památky Dvorecké stráně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Přílohy