Nařízení č. 12/2018 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 12/2018
  • Sbírka: 7
  • Datum vydání: 04.09.2018
  • Datum účinnosti: 01.09.2018

Název

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Obsah

 

Účinnost:

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

 

Přílohy