Nařízení č. 13/2017 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 13/2017
  • Sbírka: 11
  • Datum vydání: 06.06.2017
  • Datum účinnosti: 01.10.2017
  • Datum zrušení: 01.02.2018

Název

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Důvod zrušení

Vydání nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Rušící vyhlášky / nařízení

  • 19/2017
    Nařízení, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Přílohy