Nařízení č. 13/2022

Obecné informace

  • Číslo: 13/2022
  • Sbírka:
  • Datum vydání: 20.06.2022
  • Datum účinnosti: 15.07.2022

Název

Nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy