Nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 14/2018
  • Sbírka: 9
  • Datum vydání: 24.10.2018
  • Datum účinnosti: 08.11.2018

Název

Nařízení, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

Přílohy