Nařízení č. 15/2018 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 15/2018
  • Sbírka: 10
  • Datum vydání: 15.11.2018
  • Datum účinnosti: 30.11.2018

Název

Nařízení o zřízení přírodní rezervace Chuchelské háje včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Přílohy