Nařízení č. 15/2022

Obecné informace

  • Číslo: 15/2022
  • Sbírka:
  • Datum vydání: 01.08.2022
  • Datum účinnosti: 17.08.2022

Název

Nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 8/2022

Přílohy