Nařízení č. 17/2014 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 17/2014
  • Sbírka: 13
  • Datum vydání: 21.10.2014
  • Datum účinnosti: 01.12.2014

Název

Nařízení o zřízení přírodní památky Skály v zoologické zahradě včetně ochranného pásma

Přílohy