Nařízení č. 18/2014 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 18/2014
  • Sbírka: 14
  • Datum vydání: 11.11.2014
  • Datum účinnosti: 01.12.2014

Název

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy