Nařízení č. 19/2012 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 19/2012
  • Sbírka: 15
  • Datum vydání: 21.11.2012
  • Datum účinnosti: 15.12.2012

Název

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění nařízení č. 17/2011 Sb. hl. m. Prahy

Přílohy