Nařízení č. 20/2020 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 20/2020
  • Sbírka: 16
  • Datum vydání: 02.12.2020
  • Datum účinnosti: 01.10.2021

Název

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy