Nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 21/2021
  • Sbírka: 17
  • Datum vydání: 22.12.2021
  • Datum účinnosti: 06.01.2022

Název

Nařízení, kterým se vydává tržní řád

Obsah


Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022.

 

Pozměňující vyhlášky / nařízení

  • 8/2023
    Nařízení hlavního města Prahy č. 8/2023, kterým se mění nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád

Přílohy