Nařízení č. 2/2017 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 2/2017
  • Sbírka: 2
  • Datum vydání: 19.01.2017
  • Datum účinnosti: 15.02.2017

Název

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy