Nařízení č. 2/2021 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 2/2021
  • Sbírka: 2
  • Datum vydání: 27.01.2021
  • Datum účinnosti: 01.03.2021

Název

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy