Nařízení hl. m. Prahy č. 3/2022

Obecné informace

  • Číslo: 3/2022
  • Sbírka:
  • Datum vydání: 21.02.2022
  • Datum účinnosti: 01.03.2022

Název

Nařízení hlavního města Prahy, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích

Přílohy