Nařízení č. 5/2020 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 5/2020
  • Sbírka: 4
  • Datum vydání: 24.03.2020
  • Datum účinnosti: 01.08.2020

Název

Nařízení o zřízení přírodní rezervace Prokopské údolí včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Přílohy