Nařízení č. 5/2021 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 5/2021
  • Sbírka: 4
  • Datum vydání: 09.03.2021
  • Datum účinnosti: 24.03.2021

Název

Nařízení o zřízení přírodní památky Zámky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Přílohy