Nařízení č. 6/2017 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 6/2017
  • Sbírka: 5
  • Datum vydání: 02.03.2017
  • Datum účinnosti: 17.03.2017

Název

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 14/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Přílohy