Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 6/2019
  • Sbírka: 4
  • Datum vydání: 26.04.2019
  • Datum účinnosti: 26.04.2019

Název

Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Přílohy