Nařízení č. 8/2015 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 8/2015
  • Sbírka: 9
  • Datum vydání: 12.11.2015
  • Datum účinnosti:

Název

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2016.

Přílohy