Nařízení č. 8/2020 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 8/2020
  • Sbírka: 5
  • Datum vydání: 20.04.2020
  • Datum účinnosti: 05.05.2020
  • Datum zrušení: 06.01.2022

Název

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Důvod zrušení

vydání nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád

Obsah

 

Účinnost

Nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 4, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Dřívější počátek účinnosti spočívá v naléhavém zájmu odůvodněném snahou zmírnit ekonomické dopady nouzového stavu na podnikatele.

 

Rušící vyhlášky / nařízení

  • 21/2021
    Nařízení, kterým se vydává tržní řád

Přílohy