Nařízení č. 8/2022

Obecné informace

  • Číslo: 8/2022
  • Sbírka:
  • Datum vydání: 23.05.2022
  • Datum účinnosti: 09.06.2022

Název

Nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy

Přílohy