Nařízení č. 9/2021 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 9/2021
  • Sbírka: 8
  • Datum vydání: 07.05.2021
  • Datum účinnosti: 22.05.2021
  • Datum zrušení: 06.01.2022

Název

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Důvod zrušení

Účinnost:

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 25. května 2021.

Důvod zrušení: vydání nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád

Rušící vyhlášky / nařízení

  • 21/2021
    Nařízení, kterým se vydává tržní řád

Přílohy