Obecně závazná vyhláška č. 10/2021 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 10/2021
  • Sbírka: 9
  • Datum vydání: 02.06.2021
  • Datum účinnosti: 01.07.2021

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy